Ur. w Homlu, ukończył zamojskie liceum (1936) i filologię polską na KUL. Przed wojną był instruktorem ZHP, w konspiracji nosił ps. "Borowicz", był d-cą plutonu szturmowego do specjalnych zadań w obwodzie zamojskim, organizatorem "Szarych Szeregów". W czasie okupacji uczestniczył w tajnym nauczaniu i pracował w Urzędzie Drogowym, w 1944-47 w RKU, był m.in. zastępcą komendanta. Uczył w PLSP (1949-54), następnie przez 21 lat szkołach rolniczych, będąc także od 1970 na emeryturze, uczył j. polskiego, historii, geografii, był także zastępcą dyrektora, łącznie jako nauczyciel pracował ok. 35 lat. "Zasłużony Nauczyciel PRL", odznaczony też Krzyżem Kawalerskim OOP i Krzyżem Walecznych. W 1970 awansował do stopnia majora. Spoczywa na zamojskim cmentarzu. Jego syn Zygmunt jr, również nauczyciel w szkołach rolniczych, uczył od 1966 chemii.