Ur. w Berdyczowie, w 1931 ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej. Pracował w elektrowni wileńskiej. W 1937-44 kierował Elektrownią Miejską w Zamościu. Był współzałożycielem spółdzielni ?Beton? (1938). W czasie okupacji przez pewien czas więziony na Rotundzie i lubelskim Zamku. Przyczynił się do uratowania elektrowni przed zdewastowaniem przez Niemców. Po wyzwoleniu wyjechał do Białegostoku gdzie pozostał do końca życia. Był dyrektorem elektrowni, później zjednoczenia energetycznego okręgu, a następnie inicjatorem, organizatorem i pierwszym rektorem Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej. Był też prezesem tamtejszego NOT. W Białymstoku jest poświęcona mu tablica i ulica.