Ur. w Zamościu, syn Bajracha Bajczmana zamojskiego felczera. Ukończył Uniwersytet Kijowski, potem w Warszawie, Brześciu, Kijowie, w 1919-50 pracował w składzie aptecznym Epsztajna, z 5-letnią przerwą, gdy w czasie marszu do Izbicy (1942) uciekł (przyłączył się do grupy robotników) do Lwowa. Powrócił w 1945, przewodniczył zebraniu założycielskiemu Żyd. Zrzeszenia Religijnego w Zamościu, w 1947-50 pracował ponownie u Epsztajna na ul. Staszica w sklepie zielarsko-kosmetycznym, po którym kierował sklepem i w aptece szpitalnej. W opinii mieszkańców - niektóre leki, np. maść czy krople, których nie miała apteka on je wyrabiał, inteligentny, sympatyczny. U niego na pogawędki zbierali się zaprzyjaźnieni zamojscy inteligenci (Onyszkiewicz, Namysłowski, Sawnor, Matkowski, Rams, Ładyński). Ur. i zm. w Zamościu.