Ur. w Kiedrzyniu pod Częstochową. Uczył się w konserwatorium muzycznym w Krakowie (do 1925), w międzyczasie zarobkował lekcjami muzyki, był I-szym skrzypkiem filharmonii. W 1930-44 mieszkał w Kowlu, gdzie zarabiał jako skrzypek w kinie, pracował w prywatnej szkole muzycznej, a w 1939-42 w państwowej, później sam udzielał lekcji. W 1939-41 ukończył zaocznie Wyższy Pedagogiczny Instytut Muzyczny w Moskwie (wojna uniemożliwiła egzamin). Od 1944 uczył w szkole muzycznej w Lublinie (skrzypce i wiolonczela).
Był organizatorem zamojskiej szkoły muzycznej i pierwszym jej dyrektorem (1948-61) oraz nauczycielem w kl. skrzypiec. Działał w Tow. Miłośników Sztuki (sekretarz, skarbnik). Mieszkał przy ul. Narutowicza 4. Spoczął na zamojskim cmentarzu (G). Żona Maria Bachniak (1918-1960) była śpiewaczką, uczyła śpiewu solowego, w 1951-55 więziona za działalność antykomunistyczną. Zm. w Wisznicach.