Bajrach Bajczman (1865-1935) ur. i zm. w Zamościu, był znanym felczerem z ul. Żydowskiej, w 1918 został radnym miejskim, jednym z bogatszych Żydów zamojskich. Żona Chana (1868 - ?) pochodziła z Biłgoraja, tu od 1901 była akuszerką. Mieszkali przy ul. Zamenhofa (nr 18, d. 1). Córka Sara w l. międzywojennych pracowała w Zamościu jako dentystka. Syn Szymon Bajczman przeżył wojnę i mieszkał w Zamościu.