Powstał w 20 VIII 1976 (od 1972 delegatura lubelskiego), prezesem był Janusz Usidus (1976-91 i od 1993), a weteranem sportów motorowych Marian Rozegnał (osobne hasło). W 1995 ok. 300 czł., prowadzi wielostronna działalność (ratownictwo, sporty samochodowe i motocyklowe, karting, rajdy, zabytki, od 1995 cyklotrial, działalność gospodarcza). Od 1985 mieści się przy ul. Peowiaków (wcześniej w ZE), posiada 7 sekcji, ob. 200 czł., prezes Krzysztof Bezuch. Automobilklub organizował Rajdy Dookoła Twierdzy Zamość (w 1995 - 7-my).