Podejmowany był uroczyście 7-8 VIII 1698 przez wdowę po ordynacie Marcinie Annę Zamoyską, z synem. Orszak królewski z muzykantami i strażą honorową złożoną z mieszkańców miasta, przy biciu z dział, najpierw poprowadzono do Kolegiaty, potem do pałacu, gdzie na audiencji podjął akademików. Nazajutrz rano odjechał do Lublina. Kilka dni później w Rawie Ruskiej zawarł porozumienie z carem Piotrem I przeciwko Szwecji. W 1704 władca zamierzał też z całym dworem przenieść się do Zamościa, z zagrożonej wojną Warszawy (wcześniej jednak nastąpiła elekcja nowego króla).
 * Wizytę w Zamościu odnotował kronikarz Zahariasz Arakiełowicz - 7 augusti król IMść August II był w Zamościu, którego Jaśnie Wielmożna IMść Pani Anna Zamoyska podskarbina wielka koronna przyjęła z wielką aparencją i utraktowała solennie. Z dział bito, race w wieczór puszczano i imię królewskie wyrażano w racach.
  * Jak pisze M. Pieszko, król jeszcze raz, chwilowo miał przebywać w Zamościu 27 II 1699, jadąc również na spotkanie z carem Piotrem. Wg Albumu Akademii w 1699 w Zamościu przebywać miał król August II i car Piotr I. - nie jasne czy jedmocześnie.