Powstała w oparciu o bazę starej zamojskiej drukarni, która w 1991 stała się własnością spółki "Attyla". W 2008 współwłaścicielami zostali Władysław Kardasz (w spółce od 1991) i syn Jacek Kardasz (osobne hasło). W 1994 jako pierwsza w mieście wprowadziła druk barwny, w 2001 przeniosła się na ul. Partyzantów (zatrudnia ok. 30 osób). 10 IX 2009 drukarnia wprowadziła innowacyjną technologię w skali międzynarodowej - uruchomiając najnowocześniejszą linię produkcyjną w tej części Polski z maszyną "Rapida 75" (4,3 mln zł), pierwszą taką w Polsce (arkusz B2 - największy na Zamojszczyźnie). Drukowała m.in. miesięcznik "Wyspa" (od IX 2006) dla Polaków w Irlandii. W 2012 nominowana w 53. konkursie Najpiękniejsza Książka Roku w kat. bibliofilskiej (Władysław Sebyła. Nokturn 1940 dla Muzeum Literatury).