Ur. w Zamościu, syn Józefa Altberga. Kuzyn i przyjaciel I.L. Pereca. Autorem korespondencji z Zamościa do pism lubelskich ("Kurier Lubelski") i warszawskich (m.in. 1876-78 "Izraelita", "Gazeta Sądowa Warszawska") był jego syn Mojżesz Altberg - literat i tłumacz (powieść Któż rządzi? Zschokkego druk. w "Kur. Lub."), prawdopodobnie posiadający wykształcenie prawnicze. W 1885 ożeniony z płocczanką Pauliną Lewin (1856-1938), nauczycielką muzyki, która m.in. gromadziła rękopisy Pereca. Zamieszkał w Płocku, właściciel tartaku, kupiec, znany społecznik i filantrop, m.in. założyciel tamtejszej "kropli mleka". Ich córka Emma była europejskiej sławy klawesynistką, dr filozofii. W 1953 wystąpiła o zmianę jego imienia na Marian. W opracowaniach także jako Moshes Altberg (Moshe, Moszko)