Powstał 12 IX 1976 jako Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy (od XI 1992 Klub Sportowy), z sekcjami: kolarską (też grupa biłgorajska i tomaszowska), lekkoatletyczną, łuczniczą i podnoszenia ciężarów (do 1994 i od 2010). Później jeszcze krótko z jeździecką, następnie szachową (1978-89) i zapaśniczą (w 1981 przejęta z "Hetmana"). Oficjalnym mecenasem był początkowo ZPPGR. 1977 - 100 zawodników (kolarze 25 i trener, łucznicy 10/1, lekkoatleci 40/2, ciężarowcy 20/1), 1988 - ok. 300 oraz 6 trenerów, 5 instruktorów.
Pierwsze sukcesy krajowe odnosiły łuczniczki. W 1999 klub zdobył aż 25 medali i w klasyfikacji "pozaseniorskiej" zajął 37 miejsce w Polsce (wśród 2027 klubów, a 4 m. wśród LZS) i I-sze w wojew. lubelskim, w 2001 - aż 30 medali mistrzostw Polski. Za 2002 był już drugim LZS-owskim  klubem w Polsce (ustępując tylko "Podlasiu" Białystok). Najwyższe  miejsce w pozaseniorskiej klasyfikacji - 10 w Polsce zajął w 2016. Od  kilkunastu lat jest najlepszym klubem młodzieżowym w województwie. W 2021 - w 20 w Polsce, 2 w wojew. lubelskim (za AZS UMCS).
W 2013-17 zawodnik "Agrosu" został trzykrotnie mistrzem świata w lekkiej atletyce - jednej z najbardziej prestiżowych dyscyplin na świecie (Paweł Fajdek). W mistrzostwach Polski klub zdobył ponad 320 medali, wśród seniorów 22 złote medale (aż 16 Dorota Gruca), 24 srebrnych i 26 brązowych, natomiast w mistrzostwach Świata i Europy kilkanaście medali. Osobne hasła: poszczególne dyscypliny. Prezesi: 1976-77 Władysław Zubala, 1978-79 Władysław Krasnowski, 1980-92 Jan Hawrylak, 1992-96 Konrad Firek, 1997-2001 Jerzy Zawadzki, 2001-2005 Janusz Waśko, od 2005 K. Firek (w 2021 po raz kolejny).

Miejsce "Agrosu" w kraju w klasyfikacji młodzieżowej

1997  41 2004  23 2011 19
1998  41 2005  35 2012 14
1999 37 2006  32 2013 11
2000  18 2007  18  2014 15
2001  23 2008  18  2015 14
2002  17 2009  23  2016 10
2003  21 2010  16  2020  20

 * W 2001 klub zatrudniał na etacie 3 osoby, pracowało 14 trenerów (350-1200 zł netto).
 * Zarząd wybrany w 1996:
Jerzy Zawadzki  - prezes, Konrad Firek - wiceprezes urzędujący, Janusz Waśko - wiceprezes, Tadeusz Kowalski - sekretarz, Dariusz Marciniewicz,- skarbnik, Andrzej Dziedzic (obaj dyrektorzy banków) Arkadiusz Bratkowski, Bogdan Lizut, Janusz Szatkowski; 2001: Janusz Waśko - prezes, Konrad Firek - wiceprezes urzędujący, Jerzy Zawadzki - wiceprezes, Henryk Łączka - sekretarz, Janusz Szatkowski - skarbnik, Zbigniew Bartnik, Arkadiusz Bratkowski, Tadeusz Kowalski, Bogdan Lizut, Dariusz Marciniewicz, Janusz Parol: 2005:  Konrad Firek - prezes,  Janusz Waśko - wiceprezes, Jerzy Zawadzki - wiceprezes, Janusz Szatkowski - skarbnik, Janusz Hałas, Władysław Kardasz, Bogdan Lizut
 * Finanse w 2012, dotacje z UM 698 tys. zł, Lubelskiej Unii Sportu 78 tys. zł, oraz Starostwa, gmin i sponsorów, wydatki 898 tys., z tego wynagrodzenia szkoleniowców 250 tys., zakupy sprzętu i ubiorów 70 tys., wynajem obiektów na treningi 60 tys., zakup leków i odżywek 30 tys., organizacja imprez 60 tys., wyjazdy na zawody 120 tys., zgrupowania i konsultacje szkoleniowe 108 tys., pozostałe (składki, licencje, ubezpieczenia, badania) 70 tys zł
.