Nauka: Gertruda Bełz matematyk (Chicago), Helena Mysakowska lekarz (AM Lublin), Zuzanna Węcławik, Barbara Emeryk-Szajewska neurolog (AM W-wa), Elżbieta Nowakiewicz-Korobowicz patomorfolog (AM Lublin), Anna Tukiendorf  biochemik (UMCS), Mieczysława Sekrecka romanistka (KUL), Jacek Prokop ekonomista (Chicago), Wojciech Przegon specj. ochrony krajobrazu (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), Michał Treliński fizyk, Andrzej Samborski klimatolog, Jacek Prokop prof. ekonomii; literatura: Urszula Kozioł, Eleonora Słobodnik tłumaczka, Halina Oleńska-Zalewska pisarka, Barbara Rybałtowska pisarka i artystka, Irena Polkowska; teatr, film: Irena Jun, Romana Pawłowska, Ilona Ostrowska, Robert Mazurkiewicz, Marek Kudełko; muzyka: Maria Łastowiecka, Dariusz Tokarzewski, malarstwo: Zofia Kulaszyńska-Couret, Weronika Wawryn, Wiesława Koziołkiewicz), Maria Pominkiewicz-Kulikiewicz, Irena Kubicka, Marcin Kowalik; sport: Barbara Basińska, Przemysław Tytoń, Marcin Dziuba, Sławomir Cielica; ponadto Iwona Kowerska-Ciecierska - architekt (m.in. proj. akademię wojskową w Bagdadzie), Teresa Fabijańska historyk sztuki, znawczyni starych powozów, Alicja Trefler prezes W-wskiego Koła Zamościan, Wojciech Sobieraj założyciel Banku.