nagłówek

ELEKTROWNIA II

Andrzej Kedziora grudzień 28, 2012

Powstała w 1924-28 przy ul. Sienkiewicza, z nowoczesną włoską turbiną parową o mocy 500 kW, od 1929 dodatkowo ze szwedzkim turbozespołem (840 kW), a w 1939 kolejnym (1500 kW), również szwedzkim. Jej produkcja wynosiła wówczas rocznie 3,5 mln KWh, przynosząc miastu duży dochód. W 1929 miała 2287 odbiorców (112 km sieci), a w 1937 ok. 5 tys. Przed wojną prąd dostarczała również do okolicznych miejscowości (m.in. Izbica, Łabunie, Zawada, Komarów). W 1930 stała się Okręgową Elektrownią Miejską i była jednym z większych zakładów w mieście (zatrudniała 70 osób), posiadała sklep w ratuszu ze sprzętem elektrycznym. W województwie większą elektrownię posiadał tylko Lublin (w 1936 moc 5,8 tys. kW - Zamość 1340 kW).
W 1941-43 pod zarządem niemieckim na 3 ważnych liniach przesyłowych wprowadzono napięcie 30 kV, wymieniano przewody miedziane na aluminiowe i żelazne, uruchomiono nowe stacje transformatorowe. W 1944 Niemcy zabrali 42 t. miedzianych przewodów i część urządzeń. Sporo jednak rzeczy z poświęceniem uratowano, ukrywając w studni i tunelach, jako złom, m.in. turbinę 840 kW (wśród nich Antoni Hasiec 1900-1987). 24 VII o 12.20 zatrzymana, a już po 5 dniach przerwy 29 VII 1944 elektrownia ruszyła jako pierwsza w województwie. Zatrudniała 130 osób - XI 1944, II 1946 - 168 w tym 38 "umysłowych".. Do 1946 odbudowano sieć. 6 XII 1948 samorządową elektrownię z 6816 odbiorcami i 224 km linii przejęło Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Lubelskiego, tworząc Podokręg II Zamość (5 powiatów - rejony energet.).
W 1952 przemianowany został w Zakład Sieci Elektrycznych należący do Zarządu Energetycznego Okręgu Wschodniego w Radomiu (1956 - 119 prac.). W 1955 wybudowano stację rozdzielczą Zamość II (ul. Hrubieszowska), od 1958 powiązaną z elektrownią w Stalowej Woli linią przesyłową 110 kV. Stopniowo przechodzono z zasilania 3 na 15 kV. Elektrownia przestała być ekonomiczna (niewielki udział w bilansie energii i jej wysoki koszt). W 1958 uległa likwidacji (od 1963 mieściła się w niej proszkownia jaj, ob. klub muzyczny i WSZiA). W miejsce ZSE powołano Zakład Energetyczny (osobne hasło).
Kierownicy: 1919-21 Stefan Kornobis, 1921-26 Jerzy Bojakowski, 1926-27 Izydor Pilkiewicz, 1927-29 Aleksander Jaworski, 1930-34 Henryk Karczmarczyk, 1937-44 Karol Białkowski, 1944-46 Aleksy Oszkodar, 1946-50 Józef Serwin, 1950 Witold Wojnicz, 1951-61 Jerzy Dybkowski.


 * W obecnym roku wykończony zostanie gmach na nową elektrownię, która będzie miała siłę na  na 1000 koni (uwaga lublinianie) i która będzie mogła swą energia zasilić okolice Zamościa w promieniu 20 km. ("Nowa Ziemia Lubelska", 1924)

Czytany 2063 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 27 luty 2023 20:56

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

24345466

Wyświetleń