nagłówek

BIELECKI JERZY (1906-1978) prawnik

sierpień 26, 2021

Ur. w Zamościu, tu ukończył Gimnazjum, po studiach na UJ pracował w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie, później sędzia w Ołyce i Chełmie, po wojnie w Gdańsku, kierował biurem prawnym Stoczni Gdańskiej. W 1952-55 represjonowany, później w znowu w Gdańsku, od 1959 adwokatem w Sztumie.


 * Ojciec uzdolniony muzycznie, dzięki osobistym staraniom i poparciu Paderewskiego ukończył konserwatorium i całe życie poświęcił muzyce.

Czytany 467 razy

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

24415529

Wyświetleń