nagłówek

ALTBERG JOSEF erudyta żydowski

Andrzej Kedziora grudzień 12, 2015
Do Zamościa przybył z Szydłowca, wuj Pereca. Opublikował w "Jutrzence" artykuły dotyczące Zamościa: Gmina żydowska w Zamościu (1861, nr 26, s. 259), Kolonia żydowska Żdanów pod Zamościem (1863, nr 22, s. 172-173) i Przywilej zamojski z 1588 r. (1863, nr 43, s. 433-435). Uchodzi za pierwszego historyka żydowskiego Zamościa. Wybitny hebraista i erudyta.
Czytany 1162 razy

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

22357381

Wyświetleń