nagłówek

ALTBERGOWIE zamojscy Żydzi

Andrzej Kedziora styczeń 04, 2013

Karolina Eleonora Altberg od 1866 prowadziła przez ponad 40 lat żydowską szkołę dla dziewcząt (osobne hasło: Szkoła Żeńska Altbergowej), podejmowała starania o zezwolenie na kursy dla dorosłych, praktyki dla nauczycielek, utworzenie szkoły 4-klasowej. Po jej zamknięciu szkoły wyjechała do Rosji. Męża Majera Altberg (1859-1914), podejrzanego o szpiegostwo rozstrzelali w 1914 Rosjanie. W 1907 zbudowali murowany dom przy ul. Okopowej, który być może mieścił wspomnianą szkołę, w 1927 sprzedany przez spadkobierców miastu (ob. przedszkole).
W "Jutrzence" (1861-63) kilka ważnych artykułów dot. zamojskich Żydów opublikował Józef Altberg (osobne hasło) z Zamościa, wuj Pereca. Autorem korespondencji z Zamościa do pism lubelskich ("Kurier Lubelski") i warszawskich (m.in. 1876-78 "Izraelita", "Gazeta Sądowa Warszawska") był Mojżesz Altberg - literat i tłumacz (powieść Któż rządzi? Zschokkego druk. w "Kur. Lub."), prawdopodobnie posiadający wykształcenie prawnicze.


 * Abram Matys Altberg l. 23) wystąpił o zgodę na nabożeństwo religijno-patriotyczne w dniu 1 IV 1916 ku czci Majera Altberga.

Czytany 1791 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 12 listopad 2017 08:26

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

22357356

Wyświetleń