nagłówek

ZATRUDNIENIE 1961

Andrzej Kedziora maj 11, 2013
Stan na 1 XII 1961, w tym kobiety. Zestawienie nie obejmuje urzędów, szkół  wojska, milicji oraz organizacji politycznych.
Zakłady Mięsne       
 1296  395
 PKP        
 630  35
 PKS O/Zamość         461
 21
 Zamojskie Fabryki Mebli (tylko Zamość)  440  105
 PSS "Robotnik"  388  226
 Spółdzielnia "Rozwój" 354  169
 Zakład Energetyczny (tylko Zamość)       
 299  51
 Powiat. Związek Gminnych Spółdzielni "SCh"      
 292  50
 Przedsiębiorstwo Jajczarsko-Drobiarskie       
 225  115
 Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego       
 212  14
 Miejski Handel Detaliczny       
 212  153
 Spółdzielnia "Wzór"       
 203  174
 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej       
 201  54
 Zakłady Młynarskie       
 198  30
 Zamojskie Zakłady Przemysłu Terenowego       
 198  30
 LPBT       
 181  11
 Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane       
 171  7
 Spółdzielnia "Autonaprawa"
 156  5
 Chłodnia Składowa  146  43
 Powiat. Wielob. Spółdz. Pracy Usług Rzemieślniczych  135  21
 Spółdzielnia "Beton"
 134  7
 Zamojski Zakłady Przem. Teren. Materiałów Budowlanych       
 133  33
 Lub. Przedsięb. Budownictwa Wiejskiego  130  1
 Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska               
 129  53
 Przedsięb. Gosp. Zwierzętami Rzeźnymi  123  36
 Gminna Spółdzielnia Zamość       
 109  29
 Rejonowy Urząd Telekomunikacyjny       
 108  46
 Samodz. Oddział Wykonawstwa Inwestycyjnego      
 92  6
 Spółdzielnia Budowa?    
 92  4
 Rejon Eksploatacji Dróg Publicznych      
 83  16
 WPHS Hurtownia (tylko Zamość)       
 82  37
 Spółdzielnia Pracy Szewców i Cholewkarzy
 81  3
 SP Budynków Mieszkalnych, Prefabrykatów i Dozoru Mienia
 79  3
 Obwodowy Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny
 74  17
 Rejonowe Zakłady Zbożowe PZZ  73  19
 Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych       
 73  21
 WZO Przemysłu Terenowego "Dom Mody"       
 73  16
 Zamojskie Klinkiernie Drogowe
 68  9
 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska       
 65  26
 Rejon. Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne  52  10
 Rzem. Spółdzielnia Pracy Branży Włókienniczej "Odzież"       
 52  25
 Lubelski Zarząd Aptek       
 52  47
 WPHAGD "Arged"  47  22
 Browar  46  4
 "Ruch" O/Rejonowy   39  11
 Powiatowy Zakład Weterynarii  36  10
 Spółdzielnia Pracy "Higiena"       
 35  11
 Spółdzielnia Pracy Transp. Spedycyjna "Transped"
 34  1
 Spółdzielnia Pracy Kominiarska
 33  3
 Straż Pożarna
 32  -
 Wojew. Przedsiębiorstwo Zaopatrz. Podróżnych - zakład   
 29 2
 LWPT Przedsiębiorstwo Uprawy Tytoniu      
 28 4
 Przedsiębiorstwo Transportu Handlu Wewnętrznego   
 26 -
 PP "Targowiska"   
 24 6
 LCMB Baza Materiałowa 
 24 5

Czytany 293 razy

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

15826232

Wyświetleń