nagłówek

ZATRUDNIENIE

Andrzej Kedziora marzec 06, 2013

W 1821 zarobkujący w Zamościu dzielili się na handlarzy, praktykantów (lekarze, cyrulicy, konowali, aptekarze), fabrykantów (prod. mydła, tkacze, garbarze), profesjonalistów (rzeźnicy, cukiernicy, młynarze, muzycy) i rzemieślników (pozostali). W poł. XIX w. na liście miejscowych zawodów znajdował się m.in. jałmużnik, służący, praczka, nosiwoda.
W 1918 wśród katolickich mieszkańców miasta było 33% rzemieślników, 31% wyrobników, 24% rolników, a tylko 4,5% inteligencji.
Zatrudnienie w XII 1938 - wg branż: 1937 - przemysł 40%, handel, ubezpiecz. 25%, rolnictwo 10%, komunikacja i transport 5%, inne 20%; 1975 - przemysł 35%, transport 15,5%, budownictwo 10%, handel 9,5%, oświata 5,5%, ochrona zdrowia 4,2%; 1989 - przemysł 30%, handel 12%, transport 9%, budownictwo 7%, inne 42%.
Zatrudnienie w gospodarce uspołecznionej (w tys., z tego w sferze prod. materialnej): 1961 - 11,0; 1965 - 13,3; 1970 - ok. 16; 1975 - 22,0 (11); 1980 - 30,1; 1988 - 30.147, 1989 - 30,8 (21.2); 1991 - 24,9 (15,6); 1997 - 22,5 pracujących (sektor publiczny - 14, prywatny - 8,5, kobiety 11,5), 1999 - 28.
W 1960 do pracy dojeżdżało z poza Zamościa 8% zatrudnionych.
W 1946 najwięcej kobiet zatrudniały: fabryka wódek Ostera 30+17 mężczyzn, drukarnia 23+20, Stacja Wykupu Tytoniu 21+30, "Snop" 17+65, zakłady przem.-drzewnego 12+109, "Społem" 11+15, kaflarnia 9+4, wytwórnia przetworów Honorego 9+1, mleczarnia 8+8, cukiernia Ładyńskiego 7+4, Klinkiernia 5+21, WWG Czernickiego 5+4.
 W 1973 w gospod. uspołecznionej zatrudniano (tys.): ogólnie 19,9 - w tym przemysł 7,6, transport i łączność 3,3, handel 2,2, budownictwo 2,1, oświata 1,2, gospod. komun. i mieszk. 0,9, rolnictwo i ochrona zdrowia po 0,7, administracja i sprawiedliwość, finanse i ubezpieczenia 0,2, kultura 0,1, leśnictwo 0,02, nauka 0,02, reszta 0,5; wykształcenie: wyższe 912 - w tym 278 w oświacie, 164 w przemyśle, 107 w administracji i sprawiedliwości, 70 w rolnictwie, 53 budownictwie), średnie zawodowe 3673, średnie ogólne 1956, zasadnicze zawodowe 3588.
W 1999 w Zamościu znajdowało zatrudnienie 28 tys. osób. W 2010 największymi w mieście pracodawcami byli: oświata ok. 1500, szpital papieski ponad 1000, administracja ok. 500, PGE ok. 400, szpital niepubliczny i PSS "Robotnik" po ok. 350, PPHU MAT (właśc. Andrzej Miazga) 316 prac., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ok. 300, Centrum "Nexa", WUSI i SIPMOT sp. z o o. po ok. 150, Zakład OSM w Krasnymstawie 130, "Stalprodukt Zamość" sp. z o o. 125, Zb. Gumuliński prod. odzieży ok. 100, masarnia Zygmunta Sikory ok. 80.Czytany 549 razy Ostatnio zmieniany środa, 20 wrzesień 2017 16:13

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

15631949

Wyświetleń