nagłówek

ZAREMBA KAZIMIERZ (1889-1928) architekt

Andrzej Kedziora marzec 06, 2013

Pochodził z nowosądeckiego, ukończył wydz. budowlany Wyższej Szkoły Przemysłowej, a praktykował w Krakowie,  Lwowie i Warszawie. W czasie wojny był ułanem, znalazł się w obozie jenieckim na Węgrzech, skąd uciekł, walczył też ochotniczo w 1920. Był architektem powiat. w Tomaszowie, a od 1924 równocześnie architektem miejskim w Krasnymstawie i Zamościu, w którym zamieszkał. Wspólnie z B. Płacheckim prowadził Biuro Archit.-Budowlane "Płachecki i Zaremba" (proj. budynku). Projektował w Zamościu m.in. zespół szkoły rolniczej o sporych walorach artystycznych, pracował też przy adaptacji "franciszkanina" na teatr, zaprojektował kamienicę Lipczyńskich przy ul. Pereca, domy dla urzędników i pracowników Tow. "Ziemianin", także budowle w Krasnymstawie (szkoła), Niewirkowie (gorzelnia), Wielogłowach (kościół), Kostomłotach (dwór). Działał w Zw. Legionistów. Miał jeden z wartościowszych w mieście księgozbiorów (ok. 1 tys. tomów), był czł. KMK. Zginął tragicznie.

Czytany 363 razy

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

15331627

Wyświetleń