nagłówek

WŁADZE MIEJSKIE WSPÓŁCZEŚNIE

Andrzej Kedziora luty 22, 2013

Podczas pierwszych wolnych wyborów w 1990 w Radzie Miejskiej na 36 miejsc aż 25 przypadło "Solidarności". W 7 okręgach oddano łącznie  17.737 głosów (frekwencja 43,9%). Wśród radnych było 5 z poprzedniej rady, aż 8 inżynierów, średnia wieku 43,5 roku (25-67 lat), najwięcej głosów Z. Osikiewicz-Smyk 25,7%. Podczas I sesji 6 VI 1990 przewodniczącym RM został Grzegorz Szpringer (1949), a 19 VI 1990 prezydentem Marcin Zamoyski.
Pierwsza kadencja demokratycznej Rady trwała 6 VI 1990 - 23 V 1994, odbyło się 58 sesji, podczas których podjęto 456 uchwał (w sprawach finansowych 102, gospod. komunalnej 95, planowania przestrzennego 13, oświaty 4, spraw obywatelskich 2). W 1991 "na ratuszu" przyjęto 43 tys. obywateli i wydano 21.115 decyzji. W czasie I kadencji doszło do bezprawnego pozbawienia mandatów 9 radnych (przez 9 m-cy), spektakularnej głodówki radnej (XI 1991).
6 IV 1992 RM odwołała ZM z prezydentem Zamoyskim (19 za, 14 przeciw, 2 wstrzymujących). 14 VI 1992 w referendum za odwołaniem rady było 97% mieszkańców (5749), jednak przy niewystarczającej frekwencji  (14,22%).
II Radę w 1994-98 zdominował SLD (13), głosowało 14.061 osób (31,5%). Wiek radnych 25 - 64, tylko 5 kobiet, najwięcej głosów Jadwiga Łońska. W 1998-2002 połowę mandatów przypadło AWS (18), najwięcej głosów zdobył jednak Marek Ciastoch z SLD. W 2002-2006 po przerwie znowu przewodziło SLD (9). Od 2006 najwięcej mandatów w Radzie miało PiS (8), ale najwięcej głosów otrzymali: Jerzy Nizioł z LiD - 584, przed Markiem Dziurą 511 i Michałem Malcem 510 z PiS. Osobne hasło: Polityczne preferencje Zamościan.
UM zatrudniał w 1995 - 131 pracowników, 2002 - 193, 2007 - 179, 2012 - 188. W 1990-93 w budżecie udział kosztów utrzymania administracji miejskiej wzrósł z 3,5 do 9,7%, gdy oświaty i wychowania zmalał z 29 do 11,5%. W tym czasie budżet wykazywał bilans dodatni, a na inwestycje przeznaczano nawet 36% wydatków (1993). Majątek komunalny w XII 1996 miał wartość 640 mld st. zł. W 2012 wydano (tys. zł): telefony 67, komórki 18, internet 19, papier 23, delegacje 21 W 2003 Rozporządzeniem Urzędu RM - Urząd Miejski w Zamościu, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zamościu i Prezydenta Zamościa zastąpił Urząd Miasta Zamość, Przewodniczący Rady Miasta Zamość, Prezydenta Miasta Zamość (wymieniono 7 tablic i 30 pieczątek).
Przewodniczący RM: Grzegorz Szpringier (1990-94), Marcin Zamoyski (1994-98), Andrzej Górny (1998-2002), Maria Gmyz (2002-2005), Jan Matwiejczuk (od 2006). Osobne hasło: Prezydenci miasta, też Wybory, Rankingi miast.


* W 1992 wniosek o odwołanie prezydenta Marcina Zamoyskiego wraz z zarządem podpisali radni: Czesław Bętkowski, Jacek Feduszka, Tomasz Konstantynowicz, Tadeusz Kowalski, Adam Kułaj, Jacek Kułaj, Piotr Kurzępa, Zofia Osikowicz-Smyk, Jerzy Słupecki, Józef Szczepanik, Grzegorz Szpringier, Andrzej Siemaszkiewicz, Henryk Smalej, Andrzej Szymański, Zbigniew Ślusarczyk - lista "Solidarność", Kazimierz Wysocki, Danuta Pol - lista Społeczny Blok Wyborczy, Tadeusz Monachowski - lista SD i NOT, Czesław Galiński - lista PSL. W tajnym głosowaniu odwołanie nastąpiło 19 głosami.
 * W 1992-99 i od 2006 Zamość jest w Związku Miast Polskich (składka 12 tys. zł). Składki w 1996 - Międzynarod. Rada Ochrony Zabytków ICOMOS 460 zł, Związek Miast Polskich 3194 zł, Światowy Związek Miast Pokoju 480 zł, Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa Kultury 4180 zł (od 1993), Polski Związek Miast Pokoju 60 zł, Związek Gmin Roztoczańskich 13400 zł.
* W 1990-94 diety radnych kosztowały 685 mln st.zł, podróże 66 mln, paluszki, woda, art. papiernicze, kwiaty, kasety magnet., itp. 22 mln.

Czytany 1160 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 01 październik 2017 18:30

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

11684886

Wyświetleń