nagłówek

WITOSZKA JAN (1908-1975) prawnik, poseł, wicestarosta

Andrzej Kedziora marzec 06, 2013

Ur. w Zwierzyńcu-Rudce, w Zamościu kończył gimnazjum (1929). Po ukończeniu prawa na KUL od 1934 pracował w zamojskim Sądzie Okręgowym, w 1937 zdał egzamin sędziowski (pracował jako sędzia grodzki), w 1940-44 był aplikantem w kancelarii adwokackiej w Zamościu. Działał w Strzelcu  i Legionie Młodych, podczas wojny w BCh i SL (ps. "Marek"), aresztowany i torturowany, w 1944 awansowany do stopnia majora. Z chwilą wyzwolenia został z-cą delegata Rządu "londyńskiego", po jego usunięciu przyjął od władz PKWN stanowisko wicestarosty zamojskiego, a po 2 m-cach podprokuratora (do 1945), przez pewien czas także w Gdyni. W IX 1944 został czł. władz centralnych SL, następnie sekretarzem generalnym PSL, w 1946 współtworzył PSL "Nowe Wyzwolenie", z którego ramienia był w 1947-52 posłem z Zamojszczyzny. W 1947 zamieszkał w Warszawie, gdzie był adwokatem, w 1952-72 adwokatem w Tomaszowie Lub. (także kier. zespołu). Spoczywa na cmentarzu w Zwierzyńcu.

Czytany 329 razy

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

15991760

Wyświetleń