nagłówek

UMCS W ZAMOŚCIU

Andrzej Kedziora marzec 26, 2013

W § 1 ustawy KRN z 15 VIII 1944 zapisano do czasu przysposobienia pomieszczeń uczelnia lub wydziały mogą działać w Zamościu. 23 IX do przyszłego rektora prof. Raabego napisał ówczesny prominent J. K. Wende - Co do Zamościa odradzałbym. Znam te obiekty, to za mało i lepiej być bliżej władzy...
UMCS wkroczył do Zamościa znacznie później, gdy postanowiono utworzyć tu eksperymentalną podówczas filię UMCS powstałą uchwałą Senatu z 30 VI 1961. Organizatorem z ramienia uczelni był dr Maksymilian Geppert. W oficjalnym, historycznym dokumencie rektor powiadamiał przewodniczącego PMRN - otwieram z nowym rokiem 1961/62 Zaoczne Studium UMCS Zamościu. 13 IX doszło w Zamościu do historycznego, roboczego posiedzenia Senatu. W skład Rady Naukowo-Społecznej weszli m.in. M. Bojarczuk i T. Onyszkiewicz.
5 XI 1961 wykładem Z tradycji Akademii Zamojskiej J. Malarczyka zainaugurowano uroczyście rok akademicki na magisterskim Studium Zaocznym z pedagogiką, matematyką, geografią i biologią (wstępnie rozważano też m.in. historię sztuki, zoologię). Po roku dysponowano (głównie w Akademii) salami dydaktycznymi (8), biblioteką, pomieszczeniami pomocniczymi (3) i administracyjnymi (2), pokojami noclegowymi (6). Pracownię biologiczną urządzono w szpitalu, chemiczną w Zakładach Mięsnych. W 1965 na miejscu  było 2 pracowników naukowych, 2 asystentów i 3 lektorów, a dojeżdżało 48 wykładowców. Po roku Studium przyjęło nazwę Punktu Konsultacyjnego Studiów Zaocznych.
W 1961/62 było 81 studentów (przec. 28 lat) i łącznie 1300 godzin wykładów, wśród wykładowców 11 profesorów i docentów. W 1962/63 - ok. 200 (75% to nauczyciele), 1963/64 - blisko 400 słuchaczy, doszła fizyka i zawodowe studium administracyjne. W 1963 zamojska uczelnia posiadała najwyższy w kraju procent efektywności studiów. W 1964/65  było 259 studentów (w tym 4 lat pedagogiki), a na rok następny przyjęto 36 osób na pedagogikę, 30 na administrację, 28 na matematykę i 26 na fizykę, dojeżdżało 48 wykładowców. 9 IX 1967 wręczono dyplomy pierwszym 55 absolwentom czterech kierunków. W ciągu 10 lat - 180 dyplomantów.
W l. 60. UMCS sprzyjało powstaniu w Zamościu swojej filii. Zamierzono przekształcić ją w Wyższą Szkołę Nauczycielską. Plan jej utworzenia powstał w 1969, gdy Senat zatwierdził wniosek o jej utworzeniu w roku 1972/73 (powołano organizatora, przygotowano programy), lecz miejscowe władze "położyły" tę inicjatywę. Wobec braku pomocy (sale, mieszkania) w samodzielną placówkę przekształcono filię w Rzeszowie (ob. Uniwersytet) i stopniowo wyprowadzono z Zamościa studia zaoczne, pozostawiając tylko Punkt Konsultacyjny Studiów Zaocznych. W 1975 podjęto na próbę na bazie Punktu utworzenia Filii (dwa nowe kierunki).
W roku 1966/67 były już tylko 3 kierunki (420 słuchaczy), od 1969/70 tylko pedagogika i administracja (ZSA), a od następnego roku tylko ZSA (1972/73 na I r. - 40, II - 27, III - 21). W 1975-81 były jeszcze studia rozszerzone o historię i filologię polską (studia magisterskie dla czynnych nauczycieli z 6 wojew.). W zamojskie studia w 1964-79 ukończyło 483 absolwentów.
W 1979/80 do zajęć przystąpiło 334 osób (w tym 162 nauczycieli). Z uwagi na zmniejszającą się liczbę słuchaczy, od roku 1981/82 pozostał jedynie Punkt Konsultacyjny Wydz. Prawa i Administracji (prawo administracyjne), od następnego roku z II stopniem studiów (magisterski), niestety, w 1989 zamknięty. Kierował filią: 1961 dr Maksymilian Geppert, 1961-69 dr Władysław Romanowski, 1969-77 doc. dr Kazimierz Sand, 1977-83 dr Stanisław Strachowski (od 1979 jako kierownik naukowy wzgl. naukowo-dydaktyczny); kier. Administracyjni: 1961-78 Michał Bojarczuk, 1979-83 Bogdan Szyszka.
W 1960 powstało koło Towarzystwa Przyjaciół UMCS (przew. M. Bojarczuk), a 30 III 1962 z udziałem 85 osób oddział powiatowy  (przew. E. Zgnilec, wiceprzew. M. Bojarczuk i K. Drozd, sekretarz H. Roguski, skarbnik S. Ordyczyński). Uczelnia jest współorganizatorem większości sesji naukowych w Zamościu.


 * 6 IX 1960 podczas spotkania senackiej komisji UMCS z zamojskimi władzami i miejscową inteligencją oznajmiono, że filia będzie miała 2 kierunki: z Wydziału Humanistycznego - Studium Etnograficzne z nachyleniem na sztukę regionalną i z Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi - Studium Wykorzystania Środowiska Przyrodniczego.
 * W 1962 rektor Seidler - za punkt honoru stawiam przekształcenie Studium Zaocznego w Filię UMCS. Służyć temu miała rekrutacja asystentów z miejscowych szkół średnich.

Czytany 1019 razy Ostatnio zmieniany sobota, 24 marzec 2018 18:46

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

15612711

Wyświetleń