nagłówek

TEATR ZIEMI ZAMOJSKIEJ 1959-1968

Andrzej Kedziora luty 16, 2013

Wcześniej działał w 1944-50 (osobne hasło). Reaktywował się na zebraniu 9 X 1958 Tymczasowego Komitetu Organizacyjnego (ok. 30 osób) wybrano zarząd: prezes Czesław Skarbek, z-ca ds technicznych Wacław Ukleja, z-ca ds. administracyjnych Wiesław Penk, sekretarz Antoni Rąbca (zastąpiony przez B. Borowskiego), skarbnik Antoni Owczarz, rada artystyczna: prezes Halina Rogińska, czł. Cz. Skarbek, A. Rąbca, Cz. Brykner, S. Kilarski, Z. Wikltorowicz, T. Bryk. W II 1959 pod kierownictwem Cz. Skarbka TZZ ponownie rozpoczął próby i po 13 latach 7 III 1959 jeszcze raz wystawił Balladynę w reż. H. Rogińskiej (także w czterech okolicznych miastach powiatowych), Do wystawienia Grubych Ryb, Ślubów Panieńskich już nie doszło, gdyż Rogińska musiała wyjechać z Zamościa.
Po raz ostatni wznowił działalność 1 X 1961, wiązało się to z przyjazdem do Zamościa Waldemara Zakrzewskiego. Powstała Rada artystyczna: A. Skotnicki przewodniczący i kier. artystyczny, Z. Kośmiński kier. literacki i Cz. Skarbek, ponadto scenograf S. Popek. Teatr dostał pomieszczenie do prób na Plantach w bloku nr 8, prowadzono zajęcia oddechu, dykcji, rytmiki, szermierki. 27 i 28 I 1962 przedstawiono: Karczmę Pod Czarnym Wąsem J. Broszkiewicza - na premierze zabrakło miejsc, kulturalny Zamość zwabiony na premierę, zgotował artystom gorące przyjęcie, w samym Zamościu 6 przedstawień. Doszło do następnych premier: Żołnierza i bohatera G. Shawa (2 VI 1962) w reż. W. Zakrzewskiego, następnie Ostatnią sekundę A. Wydrzyńskiego (27 III 1963, w "Stylowym" o 20-tej, kolejne 12-te przedstawienie, reż. Aleksander Aleksy) i Kolegę J. Simmla (20 VI 1963) w reż. A. Aleksego (ten wybitny lubelski aktor grał gościnnie główną rolę), Pana Twardowskiego I. Szczepańskiej (1965), Czar munduru S. Turskiego (22 VII 1966) w reż. Czesława Bryknera.
W ciągu 1,5 roku teatr miał 7 tys. widzów. W 1962-63 teatr wystąpił 20 razy, przeważnie w małych miejscowościach (przedostatnią sztukę w 15-tu, ostatnią w 19). Premiera Czaru... odbyła się w Sąsiadce, Teatr objechał szereg zabitych deskami dziur w powiecie, grając nawet dla kilkudziesięciu osób. Do zespołu należało zwykle 20-30 osób (1966 - 38, ale udzielało się nie więcej niż 10 osób, 1968 - 11).
20 II 1967 wystawiono Odwety Kruczkowskiego, w 1968 Oświadczyny Gogola, reżyser z teatru Osterwy przygotowywał jeszcze Grube ryby. TZZ korzystał z 2 pokoi w PDK, a próby miał w "Stylowym" po filmach (od godz. 22). W ostatnim okresie kierował nim Cz. Brykner, następnie od 1966 Irena Siedlecka. Sporadyczne, skromne dotacje (w 1966 bez dotacji), nieprzychylna atmosfera (PDK) przyśpieszyła  upadek tego zasłużonego dla miasta teatru.
Z programu (styczeń 1962):

*
Jerzy Broszkiewicz

KARCZMA "POD CZARNYM WĄSEM"
Farsa z okresu Insurekcji Kościuszkowskiej w 3 aktach z prologiem i epilogiem
-----------------------------
OBSADA:
    Ekscelencja von Zappa - Stanisław Paszko, Witold Kabas
    Ekscelencja Gaps - Adam Mastaliński, Edward Jakubczak
    Pisarz I - Jerzy Mądroń
    Pisarz II - Stanisław Piskor, Jan Wróbel
    Karczmarka - Zofia Wiszniowska
    Gruby - Marian Brykner
    Joasia - Krystyna Studzińska, Iza Podgórska
    Piotruś - Jakub Mikołajczyk
    Starsza Pani - Halina Reczkowska
    Piękna - Wiesława Sokołowska, Halina Ziubrynowicz
    Czarny I - Rafał Leniec
    Czarny II - Ryszard Serafin, Leszek Sabat
    Śmierć - Stanisław Piskor
    Herod - Henryk Ciuraba
    Anioł - Krystyna Otachel
    Diabeł - Jerzy Mądroń, Leszek Sabat
                                                                        ---------------------
Inscenizacja i reżyseria: Waldemar Zakrzewski
Pracami scenograficznymi kierował: Jan Siedlecki
*

 * Członkowie założyciele: Ryszard Bednarski, Bernard Borowski, Marian Brykner, Edward Jakubczak, Witold Kabas, Krystyna Kondracka, Stefan Kowalik, Rafał Lemiec, Jerzy Mędroń, Lucyna Parysiewicz, Tadeusz Serafin, Krystyna Studzińska, Zofia Wiszniowska, Jan Wróbel, Halina Ziubrynowicz
 * W 1959 Balladynę grały na zmianę Alicja Szewczyk (nauczycielka ze szkoły nr 3) i Jadwiga Zujewska (prac. Cechu Rzemiosł Różnych), Roman Stańczyk Kirkora, Jan Tokarzewski Grabca.

 * W 1962 w Żołnierzu i bohaterze wystąpili: Zofia Wiszniowska, Krystyna Studzińska, Halina Ziubrynowicz, Marian Brykner, Witold Kabas, Stanisław Paszko, Janusz Sieńko, Zdzisław Dziubiński, reż. W. Zakrzewski, scenografia Stanisław Popek, kostiumy Jadwiga Kapłon.
 * W 1962 zapowiadano premiery: Wielki Bobby Gruszczyńskiego i Wesołe kumoszki z Windsoru Szekspira, 
1963 - Dom kobiet Nałkowskiej, Dożywocie Fredry, Mąż z grzeczności Abrahamowicza i Noc cudów Gałczyńskiego (brak informacji o ich zrealizowaniu), planowano też przedstawić przed ratuszem Pokój Arystofanesa oraz dla dzieci Śpiącą królewnę Strumiana.
 * W 1966 "Sztandar Ludu" obok Siedleckiej i Bryknera wymieniał  aktywniejszych - Włodzimierza Mąkę, Hannę i Jadwigę Ostasz, Franciszka Kardasza i Wacława Czuryłę.
 * Teatr po 1,5 roku miał 30 tys. zł na koncie, zarabiając także przedstawieniami estradowymi, np. od Komitetu Antyalkoholowego 6 tys. za imprezy rozrywkowe propagujące niechęć do spirytualiów.
 * Międzynarodowy Dzień Teatru uczczono okolicznościowym interludium - 5 salwami z szampana oraz artystyczną weną i kolektywnym dowcipem, do których dodali swoje recytatorsko-imitatorskie produkcje Ryszard Joachimiak i Marian Brykner. (Zygmunt Mikulski, 1966)
* W Odwetach (1967) wystąpili: Stanisław Wujec, Kazimierz Fornalski, Wacław Góra, Krystyna Czuryło, Krystyna Siedlecka, Krystyna Marońska, Czesław Brykner (także reżyser i scenograf), Wacław Czuryło, Józef Grabowski, Edward Jakubczak.

Czytany 975 razy Ostatnio zmieniany środa, 27 luty 2019 18:53

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

15491139

Wyświetleń