nagłówek

SYNOD ZAMOJSKI 1720

Andrzej Kedziora luty 09, 2013

26 VIII 1720 w cerkwi bazyliańskiej zainaugurowano obrady głośnego synodu prowincji ruskiej kościoła unickiego. Odbył się z polecenia papieża Klemensa XI, z uwagi na epidemię nie we Lwowie, jak ustalono, lecz na zaproszenie ordynata w Zamościu. Synodowi przewodniczyli: nuncjusz apostolski w Polsce Hieronim Grimaldi i metropolita kijowski Leon Kiszka. Do Zamościa przybyli jeszcze dwaj inni arcybiskupi (połocki i smoleński), egzarcha całej Rusi (odpowiednik metropolity), 5 biskupów (4 unickich i ormiański), generał zakonu bazylianów, 8 archimadrytów (opaci), księża dziekani 10 diecezji, duchowni parafialni, zakonni, urzędnicy kościelni, goście, razem ponad 200 osób, nie licząc towarzyszącej służby. Takiego zgromadzenia nie oglądał Zamość w swych dziejach aż do 1999, tak samo w Polsce nie było nigdy większego zjazdu duchowieństwa unickiego.
Słynny synod przypieczętował zjednoczenie kościoła katolickiego i cerkwi unickiej. Znaczenie synodu zamojskiego porównywano z rolą soboru trydenckiego dla kościoła łacińskiego. Jak Lublin zasłynął unią polityczną, Zamość stał się symbolem unii kościelnej, ostatecznie łączącej na ziemiach polskich kościół zachodni i wschodni.
Obrady zakończyły się 17 IX, również w cerkwi, lecz posiedzenia odbywały się w znacznie większej Kolegiacie, w której pozostało malowidło na ścianie za chórem, z postaciami uczestników synodu (zniszczone ok. 1824). Ustawę synodu, nazywanego też "ugodą zamojską", zatwierdził papież Benedykt XIII, zebrane w 19 rozdziałach ukazały się drukiem w Rzymie jako Synodus Provincionalis Ruthenorum habita in Civitate Zamosciae anno MDCCXX (1724 i 1838).
25 III 1996 - 25 III 2001 odbył się "drugi" synod zamojski - pierwszy diecezjalny (osobne hasło).

Czytany 709 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 01 styczeń 2013 00:00

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

15826184

Wyświetleń