nagłówek

SKARBEK CZESŁAW (1902-1965) nauczyciel szkół średnich

Andrzej Kedziora luty 16, 2013

Ur. w Brzozowie k. Dębicy, pochodził z hrabiowskiej rodziny. Przed wojną uczył w szkołach wiejskich, do 1929 w Wierzbie, potem w Zamościu w szkole nr 6, po wojnie w gimnazjum, następnie od 1947 do śmierci w Technikum Ekonomicznym (liternictwo, reklama), w 1948-59 prowadził też świetlicę. Przed wojną wystawił Tomcia Palucha. Prowadził teatr w Technikum Ekonomicznym, w l. 50. jeden z najlepszych w lubelskim szkolnictwie (wystawił 9 sztuk). W 1945-46 pracował z Teatrem Ziemi Zamojskiej (reżyserował i grał) i zespołem cechu krawieckiego (w 1947 wystawił Królową przedmieścia). Kierował też reaktywowanym w 1959 TZZ. W opinii PMRN (1957) wystawiane przez niego sztuki dostarczały dużych przeżyć emocjonalnych z racji głęboko psychologicznych treści i nienagannego przygotowania. Przed wojną działał w LMiK, po wojnie wiceprezesem Tow. Miłośników Sztuki. W 1959 odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (W).


 * W szkole nr 6 przygotował przedstawienie M. Konopnickiej O krasnoludkach i sierotce Marysi (1947) i Collodiego Pinokio (1948) w szkołach ekonomicznych wystawił następujące sztuki: B. Pepłowski Droga do świtu (1949), W. Katajew Samotny biały żagiel (1953), E. Szumańska Tor przeszkód (1954), Jurgielewiczowa Kłopot z mężczyznami (1956), E. Szumańska Zakręt (1957), Szekspir Sen nocy letniej (1958), K. Makuszyński Szatan z VII klasy (1959), Kraszewski Stara baśń (1960), Przybylski Wicek i Wacek (1963).

Czytany 513 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 12 luty 2018 13:27

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

14951088

Wyświetleń