nagłówek

PRAWO

Andrzej Kedziora styczeń 24, 2013

Prawnikiem był założyciel miasta, swoje umiejętności wykorzystując w karierze politycznej (znawca praw i przywilejów) i osobistej (pomnażanie majątku), tworząc system prawny utworzonej ordynacji. Powołał władzę sądowniczą dla miasta (osobne hasło: Sądownictwo). Ufundował Akademię Zamojską (osobne hasło), w której prawo zajmowało czołową pozycję (2 katedry) i stanowiło jeden z głównych kierunków kształcenia. Akademia stała się centrum prawniczym we wschodniej Polsce (w Wilnie prawo krótkotrwale), w początkowym okresie utrzymując kontakty z zagraniczną nauką prawa (Leyda, Rzym. Londyn). Jan Zamoyski wysyłał profesorów na studia zagraniczne (Drezner, Siekanowicz, Morenda, Fałęcki, Piechowicz), utrzymywał kontakt z europejskimi ośrodkami prawa, (Lejda, Rzym, Londyn), starał się o pozyskanie wykładowców (tylko William Bruce), sprowadzał wydawnictwa prawnicze. Tu po raz pierwszy w Polsce wykładano prawo polskie (zaniechano w 1773), nauczano również prawa niemieckiego czyli saskiego i magdeburskiego, dużą wagę przywiązywano też do programowo nauczanego prawa rzymskiego. Ponadto było też wyodrębnione prawo kanoniczne (od poł. XVII w.) i katedra procesu prawa kanonicznego (od pocz. XVIII w.), a od 1776 - w miejsce krajowego - prawo naturalne. W ośrodku zamojskim do poł. XVII w. i w ostatnim ćwierćwieczu wychodziły wydawnictwa naukowe i dydaktyczne (osobne hasło: Drukarnia zamojska). Do najwybitniejszych profesorów prawa w Akademii należeli: Tomasz Drezner (osobne hasło), Benedykt Żelechowski (osobne hasło), Walenty Tepper. Od 15 VII 1637 nadawano doktoraty obojga praw. Trzej profesorowie Akademii zasiadali w Trybunale Koronnym: Walenty Tuszowski (od 1694), Jan Trembiński (wielokrotnie) i Wawrzyniec Żłoba (1766-72). Obok ogólnej wiedzy prawniczej, niezbędnej w życiu publicznym, uczelnia dawała wykształcenie praktyczne (osobne hasło: Notariusze).
Powstało środowisko prawnicze, a profesorowie prawnicy pełnili funkcje asesorów trybunału i należeli do intelektualnej elity miasta. W gronie prawników-praktyków wyróżniał się Bazyli Rudomicz (osobne hasło), krytycznie wyrażający się o wielu aspektach ówczesnego sądownictwa.
Nauczanie prawa (administracyjnego) powróciło dopiero w l. 60. (osobne hasło: UMCS), ob. na WSZiA i WSHE.

Czytany 824 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 01 styczeń 2013 00:00

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

15632306

Wyświetleń