nagłówek

ORŁOWSKI STANISŁAW (1934) fotografik, działacz turystyczny, pracownik służb konserwatorskich

Andrzej Kedziora luty 08, 2013

Ur. w Zamościu, młodość spędził przy ul. Lipskiej. Ukończył LO (1952) i Technikum Budowlane w Lublinie, jest mgr administracji. Od 1953 pracował w instytucjach i urzędach związanych z budownictwem, a od 1957 z ochroną zabytków, m.in. do 1963 w MPRB. W 1964-71 był zastępcą kierownika Wydz. GKiM PMRN, w 1971-81 z-cą dyrektora PKZ, w 1985-90 dyrektorem OBiDZ, następnie do 1998 kierownikiem działu dokumentacji PSOZ. W 1961 z jego inicjatywy powstało Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne, którego od początku aż do 2012 był prezesem, ob. prezesem honorowym (od początku też siedzibą ZTF jest jego mieszkanie). Od 1968 organizował znane w Polsce biennale fotograficzne "Zabytki", a od 1988 prowadzi Galerię Fotografii. Był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Federacji Stow. Fotograficznych.
Od 1960 jest czł. PTTK, był m.in. prezesem Oddziału (1972-75) i Zarządu Wojewódzkiego (1989-98) oraz czł. ZG (1985-89). Od X 2005 wykłada fotografię na WSZiA. Specjalizuje się w fotografii krajoznawczej i zabytkoznawczej. Już w 1978 jego archiwum liczyło ponad 10 tys. negatywów, w tym cennych zdjęć dokumentujących Zamość z przełomu l. 50 i 60. Pierwszą wystawę miał w V 1964 w muzeum, później w wielu miastach w Polsce, także w Łucku (łącznie ok. stu wystaw indywid.). W 2007-2013 zaprezentował także 26 mniejszych wystaw w Restauracji "Muzealna". Członek rzeczywisty i honorowy ZPAF. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP.
Jest pomysłodawcą i autorem ponad stu biuletynów ZTF, zestawu 12 składanek Poznaj zabytki Zamościa (1988), katalogu wystawowego Mój Zamość  z 2009 (52 fot.) oraz wysmakowanych, ekskluzywnych albumów zamojskich Mój Zamość (2016) i Dwie dekady (2018) zawierające 142 i 165 fotografii. Uhonorowany nagrodą "Morando 2009", Animator Kultury Zamościa (2011) i Medalem Zasłużony dla Zamościa (2015).


 * Wybrane wystawy w Zamościu: Zamość (1962), Nowe budownictwo Warszawy (1965), Zamość wczoraj i dziś (1966), Paczków (1968), Dzień targowy (1968), Opolszczyzna w fotografii (193), Architektura i natura (1974), Zamość i Roztocze (1974), Zamość drewniany  (1975), Zamojskie fryzy i detale architektoniczne (1975), Rezerwa Góra Bukowa (1975), Ziemia Żeromskiego (1975, 1984), Tykocin (1976), Toruń (1978), Obiektywem po Słowacji (1978), Zamki pobrzeża Bałtyku (1978, 1993), Roztocze w fotografii (1980), Transformacje (1983), Kazimierz Dolny (1983), Orle gniazda (1985), Zamość 25 lat temu (1988), Lwowskie notatki (1990), Litewskie notatki (1991), Z archiwum Towarzystwa (1991), Monochromy (1992),  Barwne miniatury (1993), Świątynie drewniane Zamojszczyzny (1995), Paryskie notatki (1996), Mój Zamość (1997), Retrospekcja (1999), kapliczki i figury przydrożne (1999), Pejzaże (2000), Krajobrazy (2002), Woda w krajobrazie (2002), Drogi i Dróżki (2007), Wenecja (2008, potem corocznie do 2013), Poszukując światła (2009), Wierzby (2010), Kościoły drewniane Zamojszczyzny (2011), Portret w plenerze (2012), Janowskie rumaki (2012), Starówka nocą (2013).

Czytany 801 razy Ostatnio zmieniany piątek, 20 kwiecień 2018 16:08

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

15829862

Wyświetleń