nagłówek

KOBIECE ORGANIZACJE

Andrzej Kedziora styczeń 10, 2016
Pierwszą organizacją pań było powstałe w 1916 koło Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego, a później jeszcze w krótkim czasie Narodowa Organizacja Kobiet, Związek Kobiet i Związek Niewiast Katolickich.
1 XII 1918 zorganizowano prawdopodobnie pierwszy w dziejach miasta wiec 500 kobiet, żądających pełni praw obywatelskich. Tego dnia w "Oazie" podczas zebrania Kobiet Polek przewodniczyła Kazimiera Tenczynowa, która wygłosiła referat o Kodeksie Napoleona i prawach w nim kobiet, wystąpienia miały jeszcze p.p. Skalska, Orłowska, Bogucka, Malujowa, a na koniec przyjęto rezolucję i tłumnie zapisywano się do sekcji aprowizacyjnej, odzieżowej i agitacyjnej Związku Kobiet. W 1918 czynne było też Koło Ziemianek.
W 1934 pod przewodnictwem Brany Ranc odbyło się zebranie organizacyjne Kobiet Żydowskich (20 uczestniczek).  W l. 30. był też Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet a tuż przed wojną czynny był oddział Związku Pań Domu (pokazy kulinarne, 1938). Osobne hasło: Liga Kobiet.

Czytany 415 razy

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

15980669

Wyświetleń