nagłówek

KOLEJ WĄSKOTOROWA

Andrzej Kedziora styczeń 01, 2013

Były budowane doraźnie do celów wojskowych, pojawiły się w Zamościu na początku I-szej wojny światowej i niedługo potem zostały zlikwidowane. W 1914-15 przez Zamość przebiegała rosyjska kolejka z Biłgoraja do Chełma (ul. Szczebrzeska, do ob. ronda i dalej prosto do Sitańca). Istnieją wzmianki o kolejce gospodarczej (ordynackiej) Klemensów - Płoskie - Zamość.
Bardziej znana była kolej niemiecka Bełżec - Trawniki. 26 VI 1915 wyszedł rozkaz o jej budowie. Powstała w VII i VIII 1915 w tempie 2 km dziennie! Jej budowę prowadziła 7 EBK (Eisenbahnkompanie) z 13-toma innymi kompaniami. Zamość osiągnęła 1 VIII 1915, a już 25 VIII Trawniki. Wg H. Chwedyka przebiegała przez Pniówek, Zwódne (w rozkładzie stacja "Zawodna"), obok folwarków Mokre i Janowice, zbliżając się do Zamościa od zachodu, następnie wzdłuż dawnych murów za pałacem, Bramą Lubelską i dalej już prosto wzdłuż Lubelskiej. Stacja kolejowa miała znajdować się  w okolicach bramy koszarowej (trzy parterowe, drewniane budynki). Była też parowozownia. Przewożono ok. 1 tys. t ładunków dziennie. Eksploatacją zajmowała się 101, 102 i 104 Feldbahn-Betriebskompanie.
20 XI 1915 udostępniona została ludności cywilnej (wyjątek wówczas). Podróż do Krasnegostawu (33,2 km) trwała 3 godz. 57 min., a do Tomaszowa (50,7 km) aż 6 g. 29 m!, odpowiednio 1,5 i 2 rb. Miesiąc później przystąpiono do jej rozbiórki, gdyż straciła rację bytu - po kilku miesiącach zastąpiła ją kolej normalnotorowa. Krótko funkcjonowała też funkcjonowała kolejka konna. (osobne hasło) 


 * Wg wcześniejszej hipotezy przez miasto biegła z Kalinowic, Krasnobrodzką, Św. Piątka, ukosem przez obecne osiedle Wiśniowa, za późniejszą elektrownią do Łabuńki, Szczebrzeską, Dzieci Zamojszczyzny, do Sitańca.
 * Z zestawień strat wojennych w VII 1915 - wojska niemieckie zniszczyły na przestrzeni 100 sążni trotuar Lubelskiego Wyjazdu budując kolej polową z nasypem i układaniem relsów.

Czytany 717 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 17 lipiec 2018 16:29

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

15999594

Wyświetleń