nagłówek

KOLEJ 1915-1944

Andrzej Kedziora styczeń 01, 2013

Powstała dopiero w czasie I wojny światowej (Kolejowe plany 1868-1910). W bardzo krótkim czasie, mając na uwadze względy wojskowe, w 1915 Komenda CK Wojskowej Kolei wybudowała linię Rejowiec - Bełżec (miał połączenie ze Lwowem), I - II 1916 z odgałęzieniem Zawada - Zamość. Przebudowano też prowizoryczną parowozownię. 16 VII 1916 otwarto nowy dworzec kolejowy (Dworzec PKP Zamość), a dwa dni później otwarto kolej dla ruchu prywatnego (Komunikacja kolejowa do 1944, Transport kolejowy). Powstała też dwukilometrowa linia dowozowa do ładowni "Nowa Osada", którą przedłużono 1 VIII 1917 do Werbkowic, jeszcze tego roku łącząc Zamość z Hrubieszowem, następnie od I 1918 z Włodzimierzem. Na odcinku do Płoskiego po obu stronach nasypu, a także drogi znajdowały się wówczas bagniste nieużytki. W 1920 "Głos Zamościa" informował, że zarządy miast Lwowa i Zamościa czynią starania by linia światowej kolei  z Gdańska do Odessy przechodziła przez Zamość zamiast przez Zwierzyniec. Na pocz. l. 20. oprócz dworca stanęła m.in. parowozownia i 2 bliźniacze budynki mieszkalno-biurowe. Stacja podlegała dyrekcji w Radomiu.
W 1923 na zamojskiej stacji rozładowano 4605 wagonów, załadowano 4109 (osobne hasło: Transport kolejowy).  Wybudowano bocznice w rejonie ul. Okopowej i Krysińskiego (m.in. do elektrowni z ...wiaduktem nad ul. Koźmiana). Przebieg linii kolejowej przesądził o późniejszej lokalizacji dzielnic przemysłowo-składowych. W 1938 kolej zatrudniała 209 osób (w tym 35 umysłowych). Staraniem spółdzielni kolejarskiej powstało w l. 30. osiedle na Karolówce (osobne hasło).
Nie doszła do skutku lwowska inicjatywa przebudowy linii, tak by łączyła Gdańsk i Odessę (Zamość wg proj. z 1939 miał być jej punktem węzłowym). W 1940 Niemcy wybudowali tzw. spinkę (0,5 km), którą jadąc do Warszawy omijano Zawadę. Zabrali tory, ale torowisko w dobrym stanie jeszcze wiele lat po wojnie. Odchodząc z miasta Niemcy zniszczyli urządzenia stacji (22 VII 1944 wysadzili parowozownię, rampę i tory), spalili budynek dworcowy, rozebrali tory spinki - pozostało jednak nie wykorzystane już więcej torowisko.


 * Odtworzenie niemieckiej spinki, która znacznie przyśpieszyła komunikację z Lublinem WDOKP w 1996 wyceniło na 50 mln n.zł.

Czytany 722 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 21 styczeń 2019 08:17

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

15781606

Wyświetleń