nagłówek

KOMENDA UZUPEŁNIEŃ

Andrzej Kedziora grudzień 30, 2012

W XII 1916 powstało Biuro Werbunkowe do WP (kier. chor. Karol Makuch), od XII 1916 Inspektorat Werbunkowy do WP (na 4 pow.), następnie w 1917 Gł. Urząd Zaciągu do WP (kier. por. Jan Góra, od IX 1917 por. Tadeusz Procner), zlikwidowany 10  X 1918.
Od 1921 działała Powiat. Komenda Uzupełnień (w 1925 obejmował też powiat krasnostawski, komendant płk Kazimierz Nekrebecki), od 1938 jako Komenda Rejon. Uzupełnień. Od 1929 ostatnim przedwojennym komendantem PKU był mjr Bronisław Balcewicz (osobne hasło), który zginął w Katyniu. 23 VIII 1944 powstała Rejonowa Komenda Uzupełnień obejmująca 3 powiaty (I-szym szefem Józef Kropiwnicki), przeprowadzając rekrutację do nowych jednostek frontowych.
Od 1950 jest to Wojskowa Komenda Rejonowa (komendanci Józef Łapczyński, Andrzej Olszewski, od 1960 Aleksander Kasprzak), następnie w 1967-75 jako Powiat. Sztab Wojskowy (szefem A. Kasprzak). W 1965 do poboru zgłoszono 652 osoby. W 1975 powstała Wojew. Komenda Uzupełnień (podległa Wojew. Sztabowi Wojskowemu). Mieściły się one początkowo na ul. Greckiej, w 1954-90 przy ul. Orlicz-Dreszera, od 1990 na terenie koszar. Szefami WKU byli: 1975-89 Jan Jaskowski, 1989 Gustaw Zawadzki, 1989 Wiesław Kamiński i 1990-2007 Andrzej Kotowski, od 2007 Apolinary Mizerski.

Czytany 460 razy Ostatnio zmieniany sobota, 19 maj 2018 10:18

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

16004850

Wyświetleń