nagłówek

KONDRACIUK PIOTR (1962) historyk sztuki, muzealnik, dr

Andrzej Kedziora grudzień 15, 2012

Ur. w Lublinie, ukończył PLSP w Zamościu, następnie KUL. Bezpośrednio po studiach w 1987 rozpoczął pracę zamojskim muzeum, kierując działem dokumentacji, później z-ca dyrektora, a następnie także kierownik Muzeum "Arsenał". W 2005 obronił pracę doktorską Malarstwo sakralne w Ordynacji Zamojskiej okresu baroku. Kustosz wielu wartościowych wystaw muzealnych (m.in. Sztuka Ormiańska, 600 lat Unii horodelskiej), autor odczytów. Autor książki Sztuka sakralna. Rzeźba w Muzeum Zamojskim (2007) i monografii-albumu Śladami renesansu lubelskiego (2011), artykułów, m.in. Mecenat artystyczny duchowieństwa diecezjalnego w ordynacji zamojskiej w XVII i XVIII w. ("Roczniki Humanistyczne", T. L, z. 4, KUL Lublin, 2005, s. 65-91), publikowanych w Internecie o włoskich inspiracjach w malarstwie sakralnym poł. XVII w. i przedstawieniach św. Jana Nepomucena na terenie Ordynacji oraz interesującego zestawienia obrazów w zbiorach muzealnych (ZKK, 1995) i katalogów wystawowych.
W 1990 z ramienia Klubu Obywatelskiego został radnym miejskim (zrezygnował w 1992). W 1990-94 był prezesem ZTPN. Jest czł. Tow. Miłośników Ekslibrisu i współpracownikiem pisma "Ekslibris Polski". Wykłada historię sztuki na WSSP w Lublinie. Fundator i czł. Rady Fundacji Domu Trzeciego Tysiąclecia. W 2016 został odtwórcą Melchiora w Orszaku Trzech Króli.

Czytany 485 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 06 wrzesień 2018 21:24

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

16004843

Wyświetleń