nagłówek

KAWAŁKO BOGDAN (1954) prorektor WSZiA, wicewojewoda zamojski

Andrzej Kedziora grudzień 15, 2012

Ur. w Modryńcu (Hrubieszowskie). Ukończył Liceum Ekonomiczne w Nałęczowie i Akademię Rolniczą w Lublinie (specj. przetwórstwo rolno-spożywcze) - za pracę dyplomową otrzymał w 1978 nagrodę ministra. W 1978-97 pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Zamościu, najpierw w Wojew. Komisji Planowania (od 1986 przewodniczący), potem był dyrektorem Wydz. Polityki Regionalnej i od VIII 1990 przez 7 lat i 5 m-cy wicewojewodą (najdłużej urzędującym w Polsce). Po odwołaniu miał propozycję objęcia stanowiska dyrektora departamentu w Ministerstwie Administracji i Spraw Wewnętrznych (nie przyjął jej ze względów rodzinnych). W IV 1998 został prodziekanem Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji oraz dyrektorem Centrum Badawczo-Szkoleniowego przy WSZiA, od 2003 prorektorem ds. rozwoju. W 2008 został dyr. Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego. Jeden z najlepszych w regionie specjalistów w dziedzinie regionalnej polityki gospodarczej, społecznej i kulturalnej. 
Przez 6 lat przewodniczył Pol.-Ukraińskiej Radzie Koordynacyjnej do Spraw Współpracy Transgranicznej, był także czł. analogicznej komisji międzyrządowej ds. handlu i współpracy. W 1995 został czł. Społecznej Rady Polityki Regionalnej przy Radzie Ministrów. Od 1996 przewodniczył Radzie Gospodarki Wodnej Dorzecza Środkowej Wisły, był też czł. Rady Leśnictwa przy Ministrze Ochrony Środowiska, czł. Rady Euroregionu Bug, ekspertem Pełnomocnika Rządu ds. reformy administracji i ekspertem ds. polityki regionalnej przy Ministrze Finansów, doradcą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 2003 czł. zespołu ds. Polityki Regionalnej i Przestrzennej w Komitecie Przestrzennego Zagospod. Kraju PAN. Jest współzałożycielem Rady Fundacji Szpitala im. Jana Pawła II (1990, 2000-2019 przewodniczący radt społ.), prezesem zarządu Rady FSNT NOT (od 1995).
Autor prac o tematyce gospodarczej, współautor szeregu programów i opracowań, ok. 120 prac naukowych, rozpraw, analiz. Współautor publikacji Pogranicze polsko-ukraińskie - środowisko, społeczeństwo, gospodarka (2005). "Kawałkówką" nazywana droga Zamość - Kraśnik, o którą walczył jako wicewojewoda. W 2005 otrzymał odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej", 2012 odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Malarz amator.

Czytany 568 razy Ostatnio zmieniany środa, 20 marzec 2019 16:14

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

15631773

Wyświetleń