nagłówek

INTERNOWANI

Andrzej Kedziora sierpień 31, 2014

13 XII 1981 internowano do więzienia w Krasnymstawie 119 osób z wojew. (7 z ZFM, gdy np. w Stoczni Gdańskiej 8), w tej liczbie 40 zamieszkałych w Zamościu. Powstały petycje w sprawie uwolnienia internowanych (ZE, ZFM, I LO). Internowanych przeniesiono do Włodawy i częściowo do Chełma, następnie do Załęża, Kwidzynia, Piask k/Kielc i Lublina. Bronili ich: Szczepan Semczuk, Piotr Kapuściński, Stanisław Michalski. Szefa oddziału "S" Stanisława Boruckiego po prawie roku internowania sąd ukarał grzywną (20 tys. zł). 14 VIII 1982 w buncie w Kwidzynie uczestniczył Radosław Sarnicki z KPN, najmłodszy internowany z Zamościa (18 urodziny w więzieniu), maturzysta (ciężko pobity znalazł się w klinice, skazany na rok z zawieszeniem). Część internowanych wyemigrowało do USA, Kanady, Anglii i Francji. W 1991 powstało Stow. Internowanych Zamojszczyzny (osobne hasło).
Pierwszą listę internowanych z Zamojszczyzny opracował J. Rachwald (117 - "Tygodnik Zamojski" 1991 nr 1), w 2004 w "Archiwariuszu Zamojskim" opublikowano listę internowanych przekazaną w 1982 przez MO do prokuratury  wojewódzkiej (119), w 1994 tablicę ze 124 osobami umieszczono w kościele redemptorystów.

  Internowani z Zamościa: Stanisław BORUCKI (przew. ZO "S"), Janusz BUSŁOWICZ, Piotr KURZĘPA, Seweryn LIPCZEWSKI, Sławomir SŁAWIŃSKI, Leszek SZPYRA, Mieczysław TELEJKO i Stanisław WORACH (PKP), Zdzisław BUCZKOWSKI, Witold JARUZEL, Ryszard KOWALCZYK, Marek SPLEWIŃSKI i Ryszard WÓJCIK (ZFM), Krzysztof GÓRA, Franciszek LEŚNIAK i Danuta REDKO ("Delia"), Zdzisław BIERNACKI, Jerzy JÓŹWIAKOWSKI i Władysław RADLIŃSKI (Zakład Energetyczny), Stanisław JURKIEWICZ, Jerzy MUSZYŃSKI i Ryszard WICHOROWSKI (PKS), Stanisław FILIPOWICZ i Adam KUŁAJ (nauczyciele LO), Przemysław BEDNARCZUK i Radosław SARNICKI (uczniowie LO), Zbigniew BENGINOW (RSOP), Franciszek ĆWIK, Przemko Maria GRAFCZYŃSKI i Jerzy RACHWALD (dziennikarze), Tadeusz DANISZEWSKI (Zakłady Mięsne), Andrzej GĄSIENICA (WiMBP), Roman GÓRSKI (Archiwum), Józef HARASIM ("Spomasz"), Jerzy KOCJAN (MZDiM), Tomasz KOWALCZYK (KPN), Władysław KOWALSKI ("Transbud"), Jerzy KUDYK (POM), Henryk KUKS (taksówkarz), Stanisław MAŁYSZ (WZMot), Zbigniew MAZUREK (Zakład Wyk. Instalacji Elektrycznych), Jerzy POLAŃSKI (KBK), Zbigniew ŚLUSARCZYK (Szpital), Aleksander ŚWIRCZ (Pax), Andrzej TETERYCZ (Liceum Sztuk Plastycznych), Jerzy ŻACHAROW (Kombinat Budowlanych)

 * wykonany w czasie internowania z desek pryczy we Włodawie przez Piotra Kurzępę drewniany krzyż, później z internowanymi w Kwidzynie, ob. wisi w kościele redemptorystów.

Czytany 3917 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 05 marzec 2017 21:32

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

14951199

Wyświetleń