nagłówek

HAILLMANNA PLAN

październik 09, 2017

Jeden z najbardziej szczegółowych historycznych planów miasta. Tytuł Erstes-Zeichnungs Blatt. Plan von der Festung Novi Zamosc in den Königreich Galizien nebst der um selbe auf 6, bis 700 Klaftern liegende Gegend [Plan twierdzy Nowy Zamość w Królestwie Galicji wraz z wokół niej samej od 6 do 700 sążni leżącymi okolicami], skala ok. 1:1700, rozmiar 200x200 cm, wielobarwny. Wykonał go inż. kpt. Haillmann w 1777 (zb. Österreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, GIk 159-3). Odkryty w l. 80. XX w., lecz do 2014 znany tylko z negatywowych fotokopii.
Jest niezwykle dokładny, m.in. ukazuje szczegółowo przedmieścia, które uległy później likwidacji (nawet pojedyncze zadrzewienia). "Wiedeńska" kwerenda i niezwykłej rozdzielczości skany pozwoliła J. Żygawskiemu na dokonanie wielu interesujących odkryć dotyczących XVIII-wiecznego Zamościa.

Czytany 487 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 12 październik 2017 19:30

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

15101980

Wyświetleń