nagłówek

FORTYFIKACJE XX w.

Andrzej Kedziora styczeń 25, 2013

Ziemne dzieła uległy stopniowej niwelacji. Pozostały tylko widoczne miejscami fragmenty skarp i wałów. Bramy (zamurowane), nadszańce, Rotunda, kojce stały się obiektami wolnostojącymi, o innym już przeznaczeniu. Wykorzystano również większość kazamat bastionowych. Na części terenów pofortecznych założony został Park Miejski (osobne hasło). Do fos południowych zaczęto zwozić śmiecie, zatrzymywały się tam furmanki. Na przedpolu wsch. i płn., w miejscu dawnych dzieł obronnych i stoków powstały Planty (osobne hasło). W 1888 wojsko odstąpiło miastu rozległe tereny wokół twierdzy, ponownie w 1926, 1948 i 1957. W l. 30. XX w. fortyfikacje stały się przedmiotem badań i studiów prowadzonych przez Politechnikę Warszawską i doczekały się wnikliwej monografii (S. Herbst, J. Zachwatowicz Twierdza Zamość, Warszawa 1936). Przed wojną otwarto Bramę Lwowską Starą.
W 1976 rozpoczęto renowację fortyfikacji. W toku prowadzonych badań odkryto m.in. ok. 1,5 km podziemnych korytarzy. Odtworzone zostały duże fragmenty fortyfikacji: zespół bastionu VII (bastion, nadszaniec, brama, kurtyna z poterną, fragment kurtyny z podwalnią tj. Cela Łukasińskiego, pozostałości kojców linkowskiego i malletowskiego z murem Carnota, przedwale i fosa), zespół Bramy Lubelskiej Nowej (brama z kazamatami, fragmenty kurtyny z poterną, pozostałości kojca i muru Carnota, oraz rawelinu, przedwale i fosa, most), zespół Bramy Lubelskiej Starej (brama z kazamatami, fragmenty kurtyny z poterną, kojec, przedwale i fosa) oraz fragment kurtyny z Furtą Wodną. Współcześnie wraz z rewitalizacją budowli obronnych - krajobrazem warownym twierdzy zajęli się prof. Zbigniew Myczkowski i współpracownik Krzysztof Wielgus (Politechnika Krakowska), proj. Sylwia Kołowiecka. 28 IV 1990 w Warszawie zawiązano Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji z siedzibą w Zamościu (prezes prof. Andrzej Gruszecki).


 * Prof. A. Gruszecki w 1991 - Może uda nam się w przyszłości rozwinąć tu w Zamościu, w powiązaniu z Instytutem Konserwacji Zabytków PKZ ośrodek badań i szkolenia dla Europy Środkowej  w zakresie prac naukowych i konserwatorskich dotyczących historycznych fortyfikacji, jeszcze jedną specjalność dla reaktywowanej Akademii...

Czytany 635 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 06 luty 2018 10:10

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

14049939

Wyświetleń