nagłówek

BOGUCKI BOLESŁAW (1876-1951) lekarz internista, długoletni dyrektor szpitala

Andrzej Kedziora styczeń 05, 2013
Ur. w Krzyżanowej (pow. kutnieński), gimnazjum ukończył w Łodzi, a dyplom lekarski uzyskał w 1901 na Uniwersytecie Warszawskim. Początkowo pracował w Warszawie, potem w Mohylewie. Podczas wojny japońskiej służył w oddziale sanitarnym w Irkucku, później jako chirurg w Smoleńsku, zapoznał się z klinikami Lwowa i Wiednia. W 1909-16 był lekarzem naczelnym w Szczebrzeszynie. W zamojskim szpitalu pracował od 1916, a w 1926-46 był jego dyrektorem. Uczestniczył w wydarzeniach niepodległościowych 1918 (m.in. w komitecie Klubu Republikańskiego). Był radnym miejskim (2 kadencje), bardzo czynny na niwie samorządowej i społecznej, jak również towarzyskiej. Wyjątkowo szanowany i lubiany - jego dobroć i bezinteresowność były przysłowiowe. Był lekarzem filantropem starej daty o bardzo wysokiej etyce. Często bywał wyzyskiwany, a dobroć jego nadużywana. Jego dłużnikiem był czasem i sam Sejmik. Po wojnie mieszkał przy ul. Staszica 17. Mąż Heleny (osobne hasło), ojciec Andrzeja (1924-1945) studenta Wyższej Szkoły Handlowej i żołnierza AK. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (A).

 * Lekarz filantrop starej daty o bardzo wysokiej etyce, cieszący się największym zaufaniem nie tylko pacjentów, ale i kolegów. Często bywał on wyzyskiwany, a dobroć jego nadużywano. Bezinteresowność jego i skrupulatność stały się przysłowiowe. O tym jak go ludzie nabierali krążyło mnóstwo opowiadań. (Zygmunt Klukowski)
 * Człowiek cnót ewangelicznych i biblijnej skromności. Inni wspominać go będą jako jako lekarza chłopsko-żydowskiego. Chłopom był tak bliski, że nie mówili do niego panie doktorze a  panie Bogucki. W okresie świąt rabin szedł składać życzenia jedynie do starosty i dra Boguckiego. Dorobił się tylko skromnego domku i dwuhektarowej działki. Kiedy miał określić honorarium wpadał w zdenerwowanie, chodził po pokoju, drapał się w głowę, by po chwili strzelić sumą stanowiącą zaledwie część należności. (Stanisław Kulesza)
 * Z dyplomu PRN - na posiedzeniu plenarnym 12 IV 1946  postanowiła wyrazić najwyższe uznanie ob. dr. Boguckiemu Bolesławowi za Jego ofiarną i pełną poświęcenia pracę od 1 II 1918 do 31 III 1946 na stanowisku Dyrektora Szpitala Pow. Rady Narodowej w Zamościu. Biorąc pod uwagę zasługi jakie Ob. Dyr. Bogucki Bolesław położył w ciągu 30-tu lat dla naszego powiatu,  Pow. Rada Narodowa na tymże posiedzeniu postanowiła przyznać Dr. Bolesławowi Boguckiemu dożywotni honorowy tytuł Dyrektora Szpitala Powiatowej Rady Narodowej.
Czytany 861 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 17 kwiecień 2018 10:14

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

15286433

Wyświetleń